Coğrafi İşaret Tescil

Akademi Patent deneyimli uzman kadrosu ile, coğrafi işaretler ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetini, müşteri odaklı yaklaşımı, size özel çalışmaları ve önerileri ile hizmetinize sunmaktadır. Danışmanlık hizmetimiz ile ilgili bilgi almak ve başvurmak için sol taraftaki talep formunu doldurunuz.

1.Coğrafi İşaret Tescili Başvuru Formu daktilo veya bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
2.Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge gönderilmelidir.
Form Ekinde Bulunması Gereken Dokümanlar Nelerdir?
1. Alanında uzman kuruluşların görüşlerinin form ekinde sunulması gerekir.
a. Ürünün tanımı fiziksel, kimyasal ve benzeri ayırt edici özellikleri ile üretim tekniğini (aynı tür ürüne ait genel üretim metotlarından ziyade tescile konu ürünün varsa yöreye özgü özellikler taşıyan üretim metodu);
b. Coğrafi işaret tesciline konu ürün ile ürünün üretiminin yapılacağı coğrafi alan bağlantısının ve ürünün söz konusu alandan aldığı özelliklerin ayrıntılarıyla açıklanması gerekir. Ayrıca ürünün coğrafi bölge ile ne şekilde ve ne derecede bağlı olduğu açıklanmalı, bu bağın niteliği ve vazgeçilmezliği, o bölgeden kaynaklandığını belirten özellikleri açıklayan ve kanıtlayan uzman kuruluşların görüşlerinin bulunması gerekir. (Üniversite, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Araştırma Kuruluşları v.b.)
2. Ürünün coğrafi işaret tanımına uyduğunu belgeyen dokumanların form ekinde bulunması gerekir. (Gazete, makale, araştırma yazıları vb.)

Detaylı Bilgi…>>>